You are here

Asia Business Database

VOSTOCHNO-KAZAKHSTANSKIY GOSUDARSTVENNYY TEKHNICHESKIY UNIVERSITY

Company Information


  • Company Name: VOSTOCHNO-KAZAKHSTANSKIY GOSUDARSTVENNYY TEKHNICHESKIY UNIVERSITY
  • Country: Kazakhstan
  • Address: Naberezhnaya Krasnykh Orlov 69 070010-Ust'-Kamenogorsk Kazakhstan
  • International Area Code: 73
  • Phone: 7-7232-262889 (+73-7-7232-262889)
  • Fax: 7-7232-267409 (+73-7-7232-267409)
  • Employees: More than 1000
  • Year of Establish: 1958
  • Area: Ust-Kamenogorsk

Buy Now:
More Links