You are here

Asia Business Database

VOSTOCHNYE LUGA LTD

Company Information


  • Company Name: VOSTOCHNYE LUGA LTD
  • Country: Kazakhstan
  • Address: s.Tarkhanka, Stepnaya 1 070500-Vostochno-Kazakhstanskaya obl. Glubokovskiy r-on Kazakhstan
  • International Area Code: 73
  • Phone: 7-7221-261231 (+73-7-7221-261231)
  • Fax: 7-7232-261231 (+73-7-7232-261231)
  • Employees: From 21 to 50
  • Year of Establish: 2001

Buy Now:
More Links